METAL BUILD 骷髅高达 X

METAL BUILD呢个名相信有玩开高达玩具嘅你都会认识,出名可动性高同合金质材造型仔细嘅METAL BUILD,继8月正式公布推出EVA初号机后,今日再为大家预告新商品,就係骷髅高达X1同X2 。 amazonaws.com amazonaws.com 而更多嘅资讯就会係嚟紧9月29/30日举行嘅「2018 全日本模型展」入面展出同埋当日开始公开预约。 amazonaws.com来源:「2018 全日本模型ホビーショー」 METAL BUILD